logo.jpg

Velkommen til øre-næse-halsklinikken i Voldgade

v/ Speciallæge Peter Nytofte Skov

Kontakt klinikken

Print siden


Klinikken har hver dag akutte tider udover de planlagte tider.

 

Hvis de akutte tider er brugt eller klinikken er lukket skal man kontakte egen læge.

 

Hvis egen læge finder det nødvendigt, har han/hun altid mulighed for at kontakte klinikken, en af byens øvrige øre-næse-halslæger eller sygehusets øre-næse-halsafdeling.

 

Ved svimmelhed kan man ikke bestille tid via nettet, men skal ringe til klinikken, da der skal afsættes ekstra tid til undersøgelsen . Beregn selv at bruge ca 11/2 time ved første undersøgelse.

 

 

 

 

HUSK AT MELDE AFBUD

 

 

Det er gratis at gå til speciallæge, men det koster at udeblive!

 

Efter aftale med sygesikringen er patienter, der har en aftalt tid hos en speciallæge, forpligtet til at overholde denne eller afmelde tidsbestillingen.

 

Såfremt en patient uden rimelig grund undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest dagen før konsultationen, har speciallægen ret til at opkræve et gebyr for udeblivelse på kr, 250.00. Hvis der er tale om en operation, eller lignende behandling, er gebyret kr. 500,00.

 

Bemærk at kun afbud og korte beskeder/spørgmål til sekretæren  kan foregå via: sekr@oerelaegensvendborg.dk.

 

Sygdomsspørgsmål, receptfornyelse og tidsbestilling kan alt foregå elektronisk  via nedenstående:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-kommunikation med lægen.

 

Du har nu mulighed for at kommunikere med ørelægen elektronisk.

 

Få adgang til kommunikationssiden her: PatientPortal

 

På kommunikationssiden opretter du dig som bruger, og vælger selv din adgangskode.

 

Er du i tvivl eller har glemt din adgangskode, så kontakt klinikken telefonisk på telefonnummer 62 21 13 85

 

 

Vigtige informationer vedrørende brug af E-kommunikation

 

Egentlige e-mail konsultationer på korte konkrete problemstillinger vil være muligt. Kan der svares fyldestgørende vil svaret blive afgivet. Kræves der gentagne spørgsmål og svar, vil man blive bedt om at ringe op i telefontiden eller om at aftale en tid til konsultation. Svaret vil blive afgivet inden for rimelig tid. E-mails er således ikke anvendelige til akutte spørgsmål. Det er begrænset hvor lange breve, der kan modtages på e-mail. Lægen kan til enhver tid fjerne tidligere tildelt adgangsmulighed.


Receptfornyelse på fast medicin bør genbestilles senest 5 arbejdsdage før udløb, idet man må forvente en svartid fra lægen.

 
Tidsbestilling vil kunne foretages elektronisk af patienten selv, men kun for patienter som er kendt i klinikken . Ønskes en bestilt tid efterfølgende ændret eller aflyst, skal man personligt rette henvendelse til ørelægen på telefonnummer 62 21 13 85

HUSK, HVIS DET DREJER SIG OM AKUT TID, SKAL DU ALTID KONTAKTE KLINIKKEN TELEFONISK

 


Øre-næse-halsklinikken i Voldgade   |   Voldgade 9,2   |   5700 Svendborg   |   Tlf 62 21 13 85   |   sekr@oerelaegensvendborg.dk
administration