logo.jpg

Velkommen til øre-næse-halsklinikken i Voldgade

v/ Speciallæge Peter Nytofte Skov

Undersøgelser

Print siden


 

 

 

I klinikken laver vi følgende undersøgelser:

Undersøgelse ved første besøg:
Fuldstændig øre-næse-halsundersøgelse ved første besøg i klinikken.

Ører:
Tympanometri: Trykmåling af mellemøret ved mistanke om undertryk eller væske i øret
Audiometri: Høreprøve. Eventuelt udvidet med skelneevnemåling.
OAE-måling: Høreprøvescreening af småbørn, som ikke selv aktivt kan medvirke til høreprøve.

Næse-svælg-strube:
Kikkertundersøgelser af næsehulen, næse-svælg-rummet, struben og stemmebånd.

Undersøgelse og udredning af snorken og screening for søvnapnoe:
Efter instruktion udleveres apparat til registrering over 1 nat i hjemmet.
Apparatet måler vejrtrækning gennem næsen, puls, iltindhold i blodet samt lejring.
Apparatet afleveres herefter i klinikken, og nogle dage senere gives resultatet af målingerne telefonisk af ørelægen.
Der er ingen smerter forbundet med undersøgelsen.

Allergiudredning:
Priktest ved mistanke om allergi. Evt suppleret med blodprøve. Vi tilbyder også allergivaccination efter udredning.

Svimmelhed:
Ved svimmelhed laves gennemgang af hjernenerverne inklusive høreprøve.
Desuden svimmelhedstest og kalorisk prøve, hvor ørene skylles med varmt og koldt vand (se under vejledninger).
Epley´s manøvre (behandling af ”øresten” i balanceorganet).

Ultralydsskanning:

Ved udfyldning på halsen undersøges halsen bedst ved ultralydsskanning. Ved fund foretages ofte målrettet finnålsprøver.


Øre-næse-halsklinikken i Voldgade   |   Voldgade 9,2   |   5700 Svendborg   |   Tlf 62 21 13 85   |   sekr@oerelaegensvendborg.dk
administration